Beauty Panel : Testresults ‘custom skin care’ IKARI products

Happy Thursday!

For 2 months, we have been testing the products according to what the office staff of Dr. Karavani prescripted us, after making a scan of our skin and performing a face to face analysis.  On the spot we all agreed on the fact that the girl who did the test was very young and seemed unexperienced.  As mensioned before, she also bluntly said things as : you need botox, you could use some filler here and here,…  Thát did not really cheer us up, but we swallowed it all for the good cause! :)

We testten gedurende 2 maanden de produkten die de staff van Dr. Karavani ons voorschreef, nadat er een scan gemaakt werd van onze huid en er een analyse met het blote oog volgde.  Op het moment zelf vonden we allemaal dat het meisje die de test deed zeer jong was en nogal onervaren overkwam.  Zoals ik eerder vertelde, zei ze nogal ongelukkige dingen zoals: je hebt botox nodig, je zou hier en hier wel wat vulmiddel kunnen gebruiken,… euh, dát vrolijkte ons niet écht op, maar we slikten het voor de goede zaak! :)

This is what we think of our prescripted range of products : They are nice to use, smell good, and get well absorbed.  Most of the products we all feel good about.

BUT, the ones who got the product to help them prevent redness got redder!  So they stopped using that.  And one of us who was told to have oily skin got products not moisturising her skin according to it’s needs. So she went back to the Roc Bio Electric creme, which we all feel better with.

Conclusion:  The product range is limited and the girl is unexperienced, mix that and the results aren’t that satisfying.  I think you are better of if you turn to a facialist, who also uses the system and these products but combined with some years of experience. That is what I will do, and I will report back at you later!

Dit is wat we van onze gepersonaliseerde producten denken: ze zijn aangenaam in gebruik, ruiken lekker en worden goed geabsorbeerd. Met het merendeel van de producten voelen we ons goed.

MAAR, diegenen die van hun roodheid afgeholpen wilden worden, werden alleen roder!  Dus stopten ze met dat product. En diegene van ons die medegedeeld werd een vette huid te hebben kreeg producten die toch niet voldoende voedden.  Ze greep terug naar de Roc Bio Electrische crème, waar we allemaal zeer tevreden over waren.

Conclusie: Het producten gamma is toch ook redelijk beperkt  en het meisje mist ervaring. Mix dat en je krijgt geen bevredigend resultaat.  Ik denk dat je beter naar een schoonheids instituut gaat die ook met het systeem werkt en tegelijkertijd jaren ervaring heeft.  Dat is wat ik zal doen, meer daarover later!

x,

Veerle

 

Beauty Panel: Testing ‘Custom Skin Care’ treatment IKARI

Welcome to the new test!

My Beauty Panel and me went to the Dermatologists’ Office of Dr. Illian Karavani to get our skin examined with a ‘skin scanner’.

Mijn beauty Panel en ik bezochten het kantoor voor dermatologie van Dr. Illian Karavani, om onze huid grondig te laten onderzoeken met de ‘huid scanner’.

You can have any combination of skin, the device detects it, analyses it and gives you a personal ‘skin code’.  With that skincode , you get a a prescription for a regimen of products from the IKARI range. The products cost no more than the average because there is no shop between factory and client. We believe that this can work, each skin it’s own range of products, it just makes sense!

Eender welke huid combinatie je hebt, het apparaat detecteert, analyseert en geeft je een persoonlijke ‘huid code’.  Met die code krijg je een reeks producten uit de IKARI reeks voorgeschreven.  De producten kosten niet meer dan gemiddeld omdat er geen personen tussen fabrikant en consument zitten.  We geloven dat dit kan werken, elke huid zijn eigen producten, klinkt logisch, toch?

The office sits on the first floor of a grey building in a little colorless street.  Nothing fancy here!  It gave us a little ‘behind the iron curtain’ feeling…  Luckely the staff  looked it’s best! As does the wrinkle free doctor, who was not there at the moment but who I have seen some times before.   

Het kantoor beslaat de eerste verdieping van een grijs gebouw in een kleine kleurloze straat.  Niets chics hier!  Het gaf ons een beetje een ‘achter het ijzeren gordijn’ gevoel…Gelukkig zien de medewerksters er  op hun best uit!  Alsook de rimpel vrije dokter zelf,die er nu niet was maar wie ik al enkele keren live heb gezien.

Dr. Karavani

Their motto: “It’s time for a change!” 
The test only takes 5 min, the explanation of the products about 10.  You don’t have to pay anything and you don’t have to buy anything.  We do buy most of the suggested items, so we can start our survey and work on our ‘points of interest’.  To tell you the truth, none of us where extremely happy after the test.  You see your pores times1000, discolouration, lines,…. When they also suggested Botox, Fillers, a Foto Facial,…we got a little quiet.   And then realised this is a shop.  Of treatments.  And they like to sell.  But all we will test, for
now, are the products. 
Hun slogan: “Tijd om te veranderen!”
De test duurt maar 5 min., de uitleg van de producten ongeveer 10.  Het is gratis en je hoeft ook niets te kopen.  Wij doen dat natuurlijk wél, zodanig dat we ons onderzoek kunnen beginnen en werken aan onze ‘aandachtspunten’.  Om eerlijk te zijn, niemand van ons was echt in de zevende hemel na de test.  Je ziet je porieën 1000x vergroot, verkleuringen, lijntjes,… Wanneer Botox, Fillers, een Fotofacial (laserbehandeling),enz. werden gesuggereerd werden we wel een beetje stil.  Om ons te realiseren dat dit een winkel is.  Van behandelingen.  En ze verkopen graag veel.
Maar het enige wat we zullen testen, voorlopig toch, zijn de producten.

My prescription.

First results to be revealed shortly before Christmas!
x,
Veerle