Beauty Panel: Testing ‘Custom Skin Care’ treatment IKARI

Welcome to the new test!

My Beauty Panel and me went to the Dermatologists’ Office of Dr. Illian Karavani to get our skin examined with a ‘skin scanner’.

Mijn beauty Panel en ik bezochten het kantoor voor dermatologie van Dr. Illian Karavani, om onze huid grondig te laten onderzoeken met de ‘huid scanner’.

You can have any combination of skin, the device detects it, analyses it and gives you a personal ‘skin code’.  With that skincode , you get a a prescription for a regimen of products from the IKARI range. The products cost no more than the average because there is no shop between factory and client. We believe that this can work, each skin it’s own range of products, it just makes sense!

Eender welke huid combinatie je hebt, het apparaat detecteert, analyseert en geeft je een persoonlijke ‘huid code’.  Met die code krijg je een reeks producten uit de IKARI reeks voorgeschreven.  De producten kosten niet meer dan gemiddeld omdat er geen personen tussen fabrikant en consument zitten.  We geloven dat dit kan werken, elke huid zijn eigen producten, klinkt logisch, toch?

The office sits on the first floor of a grey building in a little colorless street.  Nothing fancy here!  It gave us a little ‘behind the iron curtain’ feeling…  Luckely the staff  looked it’s best! As does the wrinkle free doctor, who was not there at the moment but who I have seen some times before.   

Het kantoor beslaat de eerste verdieping van een grijs gebouw in een kleine kleurloze straat.  Niets chics hier!  Het gaf ons een beetje een ‘achter het ijzeren gordijn’ gevoel…Gelukkig zien de medewerksters er  op hun best uit!  Alsook de rimpel vrije dokter zelf,die er nu niet was maar wie ik al enkele keren live heb gezien.

Dr. Karavani

Their motto: “It’s time for a change!” 
The test only takes 5 min, the explanation of the products about 10.  You don’t have to pay anything and you don’t have to buy anything.  We do buy most of the suggested items, so we can start our survey and work on our ‘points of interest’.  To tell you the truth, none of us where extremely happy after the test.  You see your pores times1000, discolouration, lines,…. When they also suggested Botox, Fillers, a Foto Facial,…we got a little quiet.   And then realised this is a shop.  Of treatments.  And they like to sell.  But all we will test, for
now, are the products. 
Hun slogan: “Tijd om te veranderen!”
De test duurt maar 5 min., de uitleg van de producten ongeveer 10.  Het is gratis en je hoeft ook niets te kopen.  Wij doen dat natuurlijk wél, zodanig dat we ons onderzoek kunnen beginnen en werken aan onze ‘aandachtspunten’.  Om eerlijk te zijn, niemand van ons was echt in de zevende hemel na de test.  Je ziet je porieën 1000x vergroot, verkleuringen, lijntjes,… Wanneer Botox, Fillers, een Fotofacial (laserbehandeling),enz. werden gesuggereerd werden we wel een beetje stil.  Om ons te realiseren dat dit een winkel is.  Van behandelingen.  En ze verkopen graag veel.
Maar het enige wat we zullen testen, voorlopig toch, zijn de producten.

My prescription.

First results to be revealed shortly before Christmas!
x,
Veerle