D.I.Y. Necklaces and saving BIG time.

Happy Wednesday everyone!

I was out for a few days after I had a close encounter with a pivot-door in my house and needed a few stitches :( :(:(:(:(

Ik was een paar dagen buiten strijd nadat ik een pivot-deur in mijn huis vol tegen mijn hoofd kreeg en er genaaid moest worden :( :(:(:(:(:(

All sewed up

All sewed up

Luckely a (very stylish, I ask if I can take his picture) friend, a plastic surgeon, came to my rescue and reassured me, the E.R. stitching, done by an assistent in orthopedic surgery, was well done!  So no worries!  phew!

Gelukkig kwam een vriend (met grote stijl, ik vraag of ik zijn foto mag nemen) aangesneld, die plastisch chirurg is, en verzekerde mij dat het naaiwerk uitgevoerd op de Spoedgevallen, door een zeer vriendelijk assistent orthopedie, volledig was wat het hoorde te zijn! Niets om ongerust over te zijn! Phew!

And now the important stuff! 

You see a necklace, it costs an arm AND a leg, you’re not crazy, you’re ‘al verde’ like the italians say (broke), you already have a zillion necklaces but you also want THIS one,…whatever it is, you can always  make one yourself or pimp a cheap one!

I do!

En nu de belangrijke dingen!

Je ziet een ketting, hij kost een arm EN en een been, je bent niet gek, je ben ‘al verde’ zoals de Italianen zeggen (blut), je hebt al een triljoen kettingen maar je wil vooral DEZE,…wat het ook is,  je kunt hem altijd zelf maken of een goedkope pimpen.

ík doe het!

MARNI : 850€

Necklaces3 Necklaces7

MOI: 40€

Everything By Veritas exept yellow Swarovski stones en pink amulet ( old buttonshop in Padova), it took me 3 hours to make.

Alles bij Veritas behalve gele Swarovski stenen en roze amulet (oud knopen winkeltje Padova), ik werkte er 3 uur aan.

Necklaces1

323471_ou_mt2

Net-a-Porter :  1.367€

Necklaces2

 

MOI : H&M  12€ + 5€ ribbon/lint + 3€ leather strap/lederen touw

Silk and cotton ribbon by Veritas, you can sew in any color you need at any time!  I made the necklace adjustable in lenght by attaching a leather strap.

Zijde en katoen lint bij Veritas, je naait er telkens het kleur in dat je volgens je outfit nodig hebt!   Ik maakte hem in de lengte verstelbaar door er een lederen touw aan vast te knopen.

 

Necklaces5Necklaces4

 

And it’s so much fun! I hope you enjoy it as much as I do!

En leuk dat dat is! Ik hoop dat je er evenveel plezier aan hebt als ik!

x,

Veerle

 

How To Make a Sitting Corner Childproof?

Happy saturday everyone!

After a lovely roadtrip trough France and Italy, I have to check in with reality again!

And what better way of doing that, than with a post about a furniture re-styling I recently did.   My clients built and furbished their house only 4 years ago, with Quinze and Milan designers.  Two little monsters later, it looked like Worldwar III  passed trough the sitting area…  Big stains all over, even spilling water caused permanent damage to the fabric.

In desperate need of a solution and little time on their hands, they turned to me…and I loved it!

Na een superleuke rondrit door Frankrijk en Italië, moet ik terug naar de realiteit!

En welke manier is nu leuker om dat te doen dan met een post over een zithoek re-styling die ik onlangs deed.  Mijn klanten bouwden en bemeubelden hun huis nog maar 4 jaar geleden, met Quinze and Milan designers.  Twee kleine monsters later zag het eruit alsof Wereldoorlog III  in de zithoek had plaatsgevonden… Grote vlekken overal, zelfs water liet  onuitwisbare sporen na op de stof.

Wanhopig verlangend naar een oplossing en zeer weinig tijd om zich er zelf mee bezig te houden, kwamen ze naar mij…en laat mij dat nu net héél graag doen! 

Styled by Fortystyles

Fabrics by Kvadrat

Cushions from different locations.

Now, during the day when the children are around,  some kind of Futon (little matress) is protecting the seats, whilst making them softer and cosier.

Stilthouse by Arne Quinze

Monsters ball :)

Two (big and two small) happy clients later…:)

Twee (grote en twee kleine) gelukkige klanten later…:)

x,

Veerle

Pics by me